Concurs de fotografia de la Ruta dels Porrats 2022

CONCURS FOTOGRAFIA “SEMPRE ÉS PORRAT” RUTA DELS PORRATS 2022 · MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR

Bases del concurs

1. Quin és l’objectiu del concurs?

El concurs de fotografia Ruta dels Porrats 2022, amb el lema «Sempre és Porrat», té com a objectiu donar a conèixer una visió personal de la celebració dels porrats en cadascun dels pobles participants, en qualsevol dels seus àmbits: festiu, cultural i estètic.

2. Qui pot participar-hi?

El concurs està obert a totes les persones aficionades i professionals de la fotografia, sense límit d’edat, residents al territori nacional.

3. Quines característiques han de tindre les fotografies?

Cada participant podrà presentar una o dos fotografies per cada porrat que es celebre dins de la Ruta dels Porrats. Les fotografies han d’estar fetes únicament al porrat que celebra cada població, i no fora d’aquest i ha de ser de l’any en curs en què date la Ruta dels Porrats.

No s’admetran muntatges fotogràfics ni tampoc cap mena de disseny o tipografia a les obres.

La fotografia ha de ser obra de l’autor/a i ha de tindre caràcter inèdit, no publicada ni premiada en altres concursos, i estar lliure de

drets que puguen detindre tercers. Les obres poden ser tant en color com en blanc i negre.

4. On i quan s’entreguen les fotografies?

Les fotografies es poden enviar per missatge directe a l’Instagram @sempreesporrat o al correu electrònic sempreesporrat@gmail.com, indicant el lema VI CONCURS RUTA DELS PORRATS 2022.

Hauran d’incloure en lletres majúscules i llegibles el títol de la imatge, la seua ubicació i l’any en què va ser presa, nom i cognoms de l’autor/a i un número de telèfon de contacte.

El termini de presentació de fotografies finalitza als 20 dies naturals després de la celebració de cadascun dels porrats.

La presentació de fotografies implica l’autorització per a ser publicades en el dit Instagram del concurs.

5. Quins premis hi haurà?

La fotografia guanyadora serà la imatge del full informatiu de La Ruta dels Porrats 2023 i serà premiada amb 300 €. També hi haurà dos accèssits que rebran un premi de 100 €.

Els premis estaran subjectes a la retenció fiscal corresponent.

6. Com se seleccionaran les fotografies guanyadores?

Una vegada finalitzat el termini per a rebre les obres, després de la celebració de l’últim porrat de la ruta, es farà una selecció on s’elegirà la fotografia guanyadora i les del accèssit.

El jurat de la selecció estarà format per tres fotògrafs, provinents del fotoperiodisme, la fotografia creativa, de l‘Associació Fotogràfica de la Safor i d’altres associacions fotogràfiques de la província. El dit jurat serà presidit pel conseller/a que ostenta la competència de la Unitat d’Actuació de la Ruta dels Porrats, o persona en qui delegue, i actuarà com a secretària del jurat la secretària de la Mancomunitat, el personal tècnic de la unitat d’actuació de la Ruta dels Porrats i de Cultura de la Mancomunitat.

Estes tres últimes persones tindran veu, però no vot, en les decisions del jurat.

El concurs podrà declarar-se desert.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

7. Difusió de les fotografies

La fotografia guanyadora serà la imatge del full informatiu de La Ruta dels Porrats 2023, tant en suport web com imprés, i se’n farà difusió amb la indicació del nom de l’autor/a.

Es podrà fer una primera exposició de les fotografies seleccionades a la seu de la Mancomunitat, a decisió de la consellera de Turisme i, posteriorment, esta exposició recorrerà els municipis participants en la Ruta dels Porrats.

8. Com es farà públic i quan s’entregarà el premi?

Les fotografies guanyadores es faran públiques una vegada finalitzada la Ruta dels Porrats i el termini per presentar els treballs.

Els guanyadors seran notificats via telefònica. L’entrega de premis es realitzarà en l’acte d’inauguració de l’exposició fotogràfica a la seu de la Mancomunitat o en algun acte que es realitze a la comarca.

9. Drets d’utilització

Els municipis participants es reserven el dret en exclusiva de la utilització de les fotografies premiades, que els autors no podran destinar a cap altre ús.

La participació en este concurs implica l’acceptació de les bases.

Pots descarregar-te el fullet de La Ruta dels Porrats 2022 amb les bases del concurs de fotografia.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Publicaciones relacionadas

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba